Trafikalt grunnkurs

For å kunne ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du først gjennomføre trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk for alleunder 25 år som skal ta førerkort. Kurset blir fordelt på 5 kurskvelder, og total varighet er 17 timer. Du må være fylt 15 år for å ta kurset.
Alle kveldene, med unntak av førstehjelpsdelen, er kursstedet Åsamyrane 76 (vårt kontor) Førstehjelpsdelen holdes i Trafikksikkerhetshallen i Hordaland (Lyngbøveien 161).

Trafikalt grunnkurs består av følgende emner:

  1. Trafikkopplæring
  2. Grunnleggende forståelse for trafikk
  3. Mennesket i trafikken
  4. Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  5. Førstehjelp
  6. Tiltak ved trafikkulykke
  7. Mørkekjøring

Målsetting for kurset

Eleven skal få en grunnleggende forståelse for trafikk og perspektiv på førerrollen. Eleven vil lære mer om seg selv enn om trafikkreglene. Det legges vekt på risikoforståelse og konsekvenstenkning. Samtaler, diskusjoner og problemløsning vil prege formen på kurset. På denne måten ønsker myndighetene og trafikkskolene å hjelpe eleven til å bli en bevisst og ansvarlig fører og få han/hun med på laget for å bidra til reduksjon av trafikkulykker. Kurset er på 17 timer og obligatorisk.

Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må huske å ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen, og når du øvelseskjører privat.

Interessert i trafikalt grunnkurs?

T.solbakken-trafikalt-grunnkurs-22

Ta kontakt med oss her