Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Gå til forside
Toggle meny

Førerkort bil med henger

Med førerkort klasse B,96 har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 4250 kg. Dersom du skal utvide førerkortet fra B til B,96 må du ta et kurs på minst 7 timer på en trafikkskole. 2 av timene skal være om sikring og merking av last (lastsikringskurs).

Med førerkort klasse BE har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 7000 kg. Opplæringen for klasse BE er den samme som for B,96 den eneste forskjellen er at du på BE også må ta en praktisk førerprøve hos statens vegvesen. De som skal ta BE, men har førerkort på C1 eller C fra før trenger ikke lastsikringskurset.

For mer info ring oss eller sjekk statens vegvesen sin tilhengerkalkulator.

Klasse BE (personbil med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Minstealderen for klasse BE er 18 år. Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil (klasse B og B 96)

Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Klasse B 96

Fra 19. januar 2013 kan du dessuten få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96. Se vår tilhengerkalkulator. Du kan også regne dette ut selv ved å følge anvisningene på vår Internettside Trekking av mindre tilhenger.

Begrensninger

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

Priser klasse B96, BE

Priser fom. januar 2021
Kjøretime x 2  1420,-
Sikkerhetskurs på vei 2500,-
Lastsikringskurs 1200,-
Leie av bil og henger til førerprøve   2100,-
Gebyr føreprøve 1180,-
Gebyr utstedelse av førerkort 320,-
Fakturagebyr 65,-
Statens vegvesen logo
Førerkort klasser